บริษัทแสงเจริญ มารีนเซอร์วิส จำกัด (SANG CHAROEN MARINE SERVICE COMPANY LIMITED)

สำนักงานใหญ่

999/468-469 ซอยหมู่บ้านเศรษฐกิจ 31 แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160 โทรศัพท์ +66 2808 0090, +66 2808 0091 แฟกซ์ +66 2808 0901 อีเมลล์ scsivsl@hotmail.com

__________________________________________________________________________________________________________________________________

สาขาสงขลา

102/5 หมู่ 5 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา สงขลา โทรศัพท์ +66-2808-0090, +66-2808-0091, 081-944-6973