บริษัทแสงเจริญ มารีนเซอร์วิส จำกัด (SANG CHAROEN MARINE SERVICE COMPANY LIMITED)

สำนักงานใหญ่

999/468-469 ซอยหมู่บ้านเศรษฐกิจ 31 แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160 โทรศัพท์ +66 2808 0090, +66 2808 0091 แฟกซ์ +66 2808 0901 อีเมลล์ scsivsl@hotmail.com

__________________________________________________________________________________________________________________________________

สาขาบางปะกง

319 หมู่ 3 ตำบลท่าข้าม อำเภอบางปะกง ฉะเชิงเทรา 24130 โทรศัพท์ 081-845-5393

__________________________________________________________________________________________________________________________________

สาขาสงขลา

102/5 หมู่ 5 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา สงขลา โทรศัพท์ 081-845-5393